DẠY CON NHÂN HOÀ

DẠY CON NHÂN HOÀ

Một số thông tin mật chỉ dành cho cán bộ, công nhân viên của học viện Heiwa Academy.

SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN

icon Dũng Nguyễn

icon 06/05/2022

    Tương truyền, trước khi ra quân đánh quân Thanh, tại lễ đăng quang ở Phú Xuân, Nguyễn Huệ ( tức là vua Quang Trung) lập kế để động viên quân sĩ. Sau lúc làm lễ Vua sai mang đến cái mâm, trên mâm có 200 đồng tiền, có phủ vải điều, rồi tuyên bố với quân sĩ: " Ba quân hãy cùng ta quan sát, nếu cả 200 đồng tiền này đều sấp, thì đó là điềm trời báo chúng ta toàn thắng. Nhược bằng, có đồng ngửa, thì đó là đại sự của chúng ta có điều trắc trở".
   Nguyễn Huệ chắp tay khấn vái, đặng bưng mâm tiền, cung kính dâng lên cao, rồi hất tung xuống sân. Quân sĩ thấy các đồng tiền nhất loạt đều sấp, reo hò mừng rỡ, tin chắc trận ra bắc sẽ thắng quân Thanh. " Trời giúp rồi, trời giúp rồi". Và thế là khởi nghĩa thành công. Chúng ta chắc hẳn còn nhớ tích chuyện này.
Thây chất thành núi, máu chảu thành sông.
Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy về nước sớm.
Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử.
   Thực chất, Nguyễn Huệ đã sai đúc 200 đồng tiền có cả 2 mặt đều là mặt sấp. Tức là vua Quang Trung có lật kiểu gì thì nó cũng sấp hết. Về cấp độ sự trung thực Vua đã lừa dối binh sĩ, nhưng về cấp độ niềm tin, Vua đã làm rất tốt. Tại vì trong lúc mà lực lượng 1 chọi 10, 1 chọi 20 mà không có niềm tin, vừa đánh vừa run sợ thì sao mà có thể thắng? Có dũng cảm để đánh không? Nhưng lúc đó binh sĩ thấy 200 đồng mà chúa công của mình lật ra đều sấp hết thì nhất mực tin rằng trời đã muốn giúp mình rồi thì còn gì nữa phải sợ. Và thế là thắng trận. Ngược lại, lúc ấy nếu lật ra mà đồng ngửa đồng úp thì quân binh xem xong chắc giải tán hết.
   Chúng ta thấy đó, niềm tin là công cụ vô cùng quan trọng, khi chúng ta chuẩn bị làm việc gì mà chúng ta luôn tin rằng nhất định chúng ta làm được thì dẫu gặp những khó khăn nhất định, chúng ta cũng có cách vượt qua. Còn nếu chúng ta làm bất cứ việc gì, mà trong lòng cứ lo sợ thất bại, lo sợ khó khăn thì chắc chắn sẽ không có kết quả như mong đợi, vì chúng ta đã thất bại trong suy nghĩ, thì làm sao có thể thành công trong công việc và hành động được.
"Khi muốn, chúng ta tìm cách
Khi không muốn, chúng ta tìm lý do."
_____________________________________________________
HỌC VIỆN NHÂN HOÀ VIỆT NAM
hotline 24/7: 1900.638.028
 
Tag:

KHÓA HỌC liên quan

Hiểu Quy Luật để dạy con thông thái cơ bản
Hiểu Quy Luật để dạy con thông thái cơ bản
Hiểu về con người (Hiểu con) Khoá học này nhiều phụ huynh học, và gói…

(4.87/5)

Liên hệ
Kỹ năng Đặt mục tiêu Premium
Kỹ năng Đặt mục tiêu Premium
Giúp học viên biết cách đặt mục tiêu phù hợp năng lực và hoàn thành…

(4.71/5)

Liên hệ
zalo Messenger