Lớp đọc sách 365 Level 03 k02

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 Level 03 k02

Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 457
 • Thời gian đọc: 8854 phút
 • Số kim cương: 3709 img
Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 414
 • Thời gian đọc: 5168 phút
 • Số kim cương: 1292 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 337
 • Thời gian đọc: 4473 phút
 • Số kim cương: 1417 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 Level 03 k02

Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 360
 • Thời gian đọc: 4298 phút
 • Số kim cương: 597 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 Level 03 k02

Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 457
 • Thời gian đọc: 8854 phút
 • Số kim cương: 3709 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 337
 • Thời gian đọc: 4473 phút
 • Số kim cương: 1417 img
Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 360
 • Thời gian đọc: 4298 phút
 • Số kim cương: 597 img
Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 03 K02 _ Cam kết Để Toả Sáng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 414
 • Thời gian đọc: 5168 phút
 • Số kim cương: 1292 img
zalo Messenger