Lớp đọc sách 365 level 01 K03

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K03

Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 152
 • Thời gian đọc: 3603 phút
 • Số kim cương: 194 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 174
 • Thời gian đọc: 2192 phút
 • Số kim cương: 143 img
Nguyễn Tùng Lâm

 • Nguyễn Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 201
 • Thời gian đọc: 2150 phút
 • Số kim cương: 195 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K03

Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 261
 • Thời gian đọc: 1731 phút
 • Số kim cương: 382 img
Lê Thị Giang

 • Lê Thị Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 1417 phút
 • Số kim cương: 223 img
Nguyễn Khánh Hằng

 • Nguyễn Khánh Hằng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 144
 • Thời gian đọc: 1407 phút
 • Số kim cương: 4 img
Phạm Nhật Phương

 • Phạm Nhật Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 842 phút
 • Số kim cương: 87 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K03

Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 152
 • Thời gian đọc: 3603 phút
 • Số kim cương: 194 img
Phạm Nhật Phương

 • Phạm Nhật Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 842 phút
 • Số kim cương: 87 img
Nguyễn Tùng Lâm

 • Nguyễn Tùng Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 201
 • Thời gian đọc: 2150 phút
 • Số kim cương: 195 img
Nguyễn Khánh Hằng

 • Nguyễn Khánh Hằng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 144
 • Thời gian đọc: 1407 phút
 • Số kim cương: 4 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 261
 • Thời gian đọc: 1731 phút
 • Số kim cương: 382 img
Lê Thị Giang

 • Lê Thị Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 1417 phút
 • Số kim cương: 223 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K03 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 174
 • Thời gian đọc: 2192 phút
 • Số kim cương: 143 img
zalo Messenger