Lớp đọc sách 365 Level 02 K02

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 Level 02 K02

Nguyễn Linh Nhi

 • Nguyễn Linh Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 233
 • Thời gian đọc: 1707 phút
 • Số kim cương: 742 img
Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 144
 • Thời gian đọc: 1513 phút
 • Số kim cương: 756 img
Đỗ Quang Huy

 • Đỗ Quang Huy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 110
 • Thời gian đọc: 505 phút
 • Số kim cương: 335 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 Level 02 K02

Nguyễn Lam Khánh

 • Nguyễn Lam Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 453 phút
 • Số kim cương: 300 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 Level 02 K02

Nguyễn Lam Khánh

 • Nguyễn Lam Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 453 phút
 • Số kim cương: 300 img
Nguyễn Linh Nhi

 • Nguyễn Linh Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 233
 • Thời gian đọc: 1707 phút
 • Số kim cương: 742 img
Đỗ Quang Huy

 • Đỗ Quang Huy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 110
 • Thời gian đọc: 505 phút
 • Số kim cương: 335 img
Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 - K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 144
 • Thời gian đọc: 1513 phút
 • Số kim cương: 756 img
zalo Messenger