Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 97
 • Thời gian đọc: 1346 phút
 • Số kim cương: 378 img
Đặng Minh Huệ

 • Đặng Minh Huệ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 112
 • Thời gian đọc: 1334 phút
 • Số kim cương: 496 img
Nguyễn Diệu Anh

 • Nguyễn Diệu Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 113
 • Thời gian đọc: 1250 phút
 • Số kim cương: 505 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Đoàn Minh Giang

 • Đoàn Minh Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 66
 • Thời gian đọc: 759 phút
 • Số kim cương: 274 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 83
 • Thời gian đọc: 696 phút
 • Số kim cương: 218 img
Nguyễn Nhật Quang

 • Nguyễn Nhật Quang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 55
 • Thời gian đọc: 670 phút
 • Số kim cương: 192 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 615 phút
 • Số kim cương: 213 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 02 K04

Nguyễn Nhật Quang

 • Nguyễn Nhật Quang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 55
 • Thời gian đọc: 670 phút
 • Số kim cương: 192 img
Nguyễn Anh Tú

 • Nguyễn Anh Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 39Level 02 K04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 14
 • Thời gian đọc: 141 phút
 • Số kim cương: 47 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 83
 • Thời gian đọc: 696 phút
 • Số kim cương: 218 img
Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 615 phút
 • Số kim cương: 213 img
Tạ Minh Nhật

 • Tạ Minh Nhật
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 40
 • Thời gian đọc: 256 phút
 • Số kim cương: 129 img
Đặng Minh Huệ

 • Đặng Minh Huệ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 112
 • Thời gian đọc: 1334 phút
 • Số kim cương: 496 img
Nguyễn Diệu Anh

 • Nguyễn Diệu Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 113
 • Thời gian đọc: 1250 phút
 • Số kim cương: 505 img
Đoàn Minh Giang

 • Đoàn Minh Giang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 66
 • Thời gian đọc: 759 phút
 • Số kim cương: 274 img
Đoàn Duy Bình

 • Đoàn Duy Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 47
 • Thời gian đọc: 466 phút
 • Số kim cương: 187 img
Trương Xuân Bách

 • Trương Xuân Bách
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 60
 • Thời gian đọc: 375 phút
 • Số kim cương: 156 img
Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 97
 • Thời gian đọc: 1346 phút
 • Số kim cương: 378 img
zalo Messenger