Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Nguyễn Cát Minh Khuê

 • Nguyễn Cát Minh Khuê
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 98
 • Thời gian đọc: 1713 phút
 • Số kim cương: 483 img
Nguyễn Cát Minh Tú

 • Nguyễn Cát Minh Tú
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 97
 • Thời gian đọc: 1633 phút
 • Số kim cương: 434 img
Nguyễn Cát Anh

 • Nguyễn Cát Anh
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 1382 phút
 • Số kim cương: 276 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 88
 • Thời gian đọc: 698 phút
 • Số kim cương: 235 img
Nguyễn Quỳnh Anh

 • Nguyễn Quỳnh Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 41
 • Thời gian đọc: 463 phút
 • Số kim cương: 218 img
Nguyễn Đại Hiếu Minh

 • Nguyễn Đại Hiếu Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 44
 • Thời gian đọc: 445 phút
 • Số kim cương: 244 img
Nguyễn Khôi Nguyên

 • Nguyễn Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 45
 • Thời gian đọc: 389 phút
 • Số kim cương: 98 img

Danh sách Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Nguyễn Cát Hải Ngân

 • Nguyễn Cát Hải Ngân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm Tài Năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 24
 • Thời gian đọc: 366 phút
 • Số kim cương: 159 img
Phùng Thùy Dương

 • Phùng Thùy Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 10
 • Thời gian đọc: 80 phút
 • Số kim cương: 39 img
Nguyễn Đại Hiếu Minh

 • Nguyễn Đại Hiếu Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 44
 • Thời gian đọc: 445 phút
 • Số kim cương: 244 img
Nguyễn Hồng Đăng

 • Nguyễn Hồng Đăng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 40
 • Thời gian đọc: 268 phút
 • Số kim cương: 198 img
Nguyễn Quỳnh Anh

 • Nguyễn Quỳnh Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 41
 • Thời gian đọc: 463 phút
 • Số kim cương: 218 img
Nguyễn Cát Anh

 • Nguyễn Cát Anh
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 1382 phút
 • Số kim cương: 276 img
Lê Nguyễn Bảo Anh

 • Lê Nguyễn Bảo Anh
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 39
 • Thời gian đọc: 267 phút
 • Số kim cương: 57 img
Nguyễn Cát Minh Tú

 • Nguyễn Cát Minh Tú
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 97
 • Thời gian đọc: 1633 phút
 • Số kim cương: 434 img
Nguyễn Cát Minh Khuê

 • Nguyễn Cát Minh Khuê
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 98
 • Thời gian đọc: 1713 phút
 • Số kim cương: 483 img
Nguyễn Khôi Nguyên

 • Nguyễn Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 45
 • Thời gian đọc: 389 phút
 • Số kim cương: 98 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 88
 • Thời gian đọc: 698 phút
 • Số kim cương: 235 img
zalo Messenger