Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Nguyễn Cát Minh Khuê

 • Nguyễn Cát Minh Khuê
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 46
 • Thời gian đọc: 621 phút
 • Số kim cương: 159 img
Nguyễn Cát Minh Tú

 • Nguyễn Cát Minh Tú
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 46
 • Thời gian đọc: 620 phút
 • Số kim cương: 141 img
Nguyễn Cát Anh

 • Nguyễn Cát Anh
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 27
 • Thời gian đọc: 565 phút
 • Số kim cương: 113 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 32
 • Thời gian đọc: 267 phút
 • Số kim cương: 86 img
Nguyễn Khôi Nguyên

 • Nguyễn Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 21
 • Thời gian đọc: 178 phút
 • Số kim cương: 38 img
Lê Nguyễn Bảo Anh

 • Lê Nguyễn Bảo Anh
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 16
 • Thời gian đọc: 118 phút
 • Số kim cương: 24 img

Danh sách Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm tài năng

Nguyễn Cát Anh

 • Nguyễn Cát Anh
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 27
 • Thời gian đọc: 565 phút
 • Số kim cương: 113 img
Lê Nguyễn Bảo Anh

 • Lê Nguyễn Bảo Anh
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 16
 • Thời gian đọc: 118 phút
 • Số kim cương: 24 img
Nguyễn Cát Minh Tú

 • Nguyễn Cát Minh Tú
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 46
 • Thời gian đọc: 620 phút
 • Số kim cương: 141 img
Nguyễn Cát Minh Khuê

 • Nguyễn Cát Minh Khuê
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 46
 • Thời gian đọc: 621 phút
 • Số kim cương: 159 img
Nguyễn Khôi Nguyên

 • Nguyễn Khôi Nguyên
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 21
 • Thời gian đọc: 178 phút
 • Số kim cương: 38 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Ươm mầm tài năng
 • Số ngày đọc liên tiếp: 32
 • Thời gian đọc: 267 phút
 • Số kim cương: 86 img
zalo Messenger