Lớp Đọc sách 365 TN04

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc sách 365 TN04

Phạm Trung Kiên

 • Phạm Trung Kiên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 216 phút
 • Số kim cương: 83 img
Đặng Ngọc Phương Vy

 • Đặng Ngọc Phương Vy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 94 phút
 • Số kim cương: 64 img
Trần Hà Phương Nhi

 • Trần Hà Phương Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 15
 • Thời gian đọc: 67 phút
 • Số kim cương: 75 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc sách 365 TN04

Lê Thu Thảo

 • Lê Thu Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 14
 • Thời gian đọc: 55 phút
 • Số kim cương: 49 img
Nguyễn Tú Anh

 • Nguyễn Tú Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 11
 • Thời gian đọc: 42 phút
 • Số kim cương: 37 img

Danh sách Lớp Đọc sách 365 TN04

Nguyễn Tú Anh

 • Nguyễn Tú Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 11
 • Thời gian đọc: 42 phút
 • Số kim cương: 37 img
Phạm Trung Kiên

 • Phạm Trung Kiên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 12
 • Thời gian đọc: 216 phút
 • Số kim cương: 83 img
Đặng Ngọc Phương Vy

 • Đặng Ngọc Phương Vy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 94 phút
 • Số kim cương: 64 img
Lê Thu Thảo

 • Lê Thu Thảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 14
 • Thời gian đọc: 55 phút
 • Số kim cương: 49 img
Trần Hà Phương Nhi

 • Trần Hà Phương Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 TN04
 • Số ngày đọc liên tiếp: 15
 • Thời gian đọc: 67 phút
 • Số kim cương: 75 img
zalo Messenger