Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Phùng Ngọc Diệp

 • Phùng Ngọc Diệp
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 70
 • Thời gian đọc: 408 phút
 • Số kim cương: 129 img
Nguyễn Thị Thanh Thư

 • Nguyễn Thị Thanh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 68
 • Thời gian đọc: 343 phút
 • Số kim cương: 211 img
Lê Bảo Linh

 • Lê Bảo Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 285 phút
 • Số kim cương: 145 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Nguyễn Hà Phương

 • Nguyễn Hà Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 61
 • Thời gian đọc: 262 phút
 • Số kim cương: 294 img
Phan Thị Như Ngọc

 • Phan Thị Như Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 level 01 K14
 • Số ngày đọc liên tiếp: 78
 • Thời gian đọc: 78 phút
 • Số kim cương: 52 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Phan Thị Như Ngọc

 • Phan Thị Như Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 level 01 K14
 • Số ngày đọc liên tiếp: 78
 • Thời gian đọc: 78 phút
 • Số kim cương: 52 img
Phùng Ngọc Diệp

 • Phùng Ngọc Diệp
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 70
 • Thời gian đọc: 408 phút
 • Số kim cương: 129 img
Nguyễn Hà Phương

 • Nguyễn Hà Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 61
 • Thời gian đọc: 262 phút
 • Số kim cương: 294 img
Nguyễn Thị Thanh Thư

 • Nguyễn Thị Thanh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 68
 • Thời gian đọc: 343 phút
 • Số kim cương: 211 img
Lê Bảo Linh

 • Lê Bảo Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 285 phút
 • Số kim cương: 145 img
zalo Messenger