Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Phùng Ngọc Diệp

 • Phùng Ngọc Diệp
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 52
 • Thời gian đọc: 313 phút
 • Số kim cương: 163 img
Lê Bảo Linh

 • Lê Bảo Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 75
 • Thời gian đọc: 267 phút
 • Số kim cương: 141 img
Nguyễn Thị Thanh Thư

 • Nguyễn Thị Thanh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 49
 • Thời gian đọc: 245 phút
 • Số kim cương: 163 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Nguyễn Hà Phương

 • Nguyễn Hà Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 44
 • Thời gian đọc: 177 phút
 • Số kim cương: 226 img
Phan Thị Như Ngọc

 • Phan Thị Như Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 level 01 K14
 • Số ngày đọc liên tiếp: 78
 • Thời gian đọc: 78 phút
 • Số kim cương: 52 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K14

Phan Thị Như Ngọc

 • Phan Thị Như Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 level 01 K14
 • Số ngày đọc liên tiếp: 78
 • Thời gian đọc: 78 phút
 • Số kim cương: 52 img
Phùng Ngọc Diệp

 • Phùng Ngọc Diệp
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 52
 • Thời gian đọc: 313 phút
 • Số kim cương: 163 img
Nguyễn Hà Phương

 • Nguyễn Hà Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 44
 • Thời gian đọc: 177 phút
 • Số kim cương: 226 img
Nguyễn Thị Thanh Thư

 • Nguyễn Thị Thanh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K14 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 49
 • Thời gian đọc: 245 phút
 • Số kim cương: 163 img
Lê Bảo Linh

 • Lê Bảo Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 75
 • Thời gian đọc: 267 phút
 • Số kim cương: 141 img
zalo Messenger