Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm level 01 K01

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm level 01 K01

Nguyễn Cát Anh (Na)

 • Nguyễn Cát Anh (Na)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm - Level 01 K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 260
 • Thời gian đọc: 5849 phút
 • Số kim cương: 0 img
Lê Nguyễn Bảo Anh

 • Lê Nguyễn Bảo Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 179
 • Thời gian đọc: 5771 phút
 • Số kim cương: 610 img
Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)

 • Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm mầm - Level 01 - K02 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 214
 • Thời gian đọc: 3049 phút
 • Số kim cương: 384 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm level 01 K01

Phùng Diễm Phương

 • Phùng Diễm Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm - Level 01 K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 62
 • Thời gian đọc: 2355 phút
 • Số kim cương: 206 img
Nguyễn Minh Thư

 • Nguyễn Minh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 127
 • Thời gian đọc: 2263 phút
 • Số kim cương: 29 img
Lê Thu Trang (Kem)

 • Lê Thu Trang (Kem)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 96
 • Thời gian đọc: 1399 phút
 • Số kim cương: 491 img
Phùng Quang Hải (Ben)

 • Phùng Quang Hải (Ben)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 145
 • Thời gian đọc: 897 phút
 • Số kim cương: 100 img

Danh sách Lớp Đọc Sách 365 Ươm mầm level 01 K01

Phạm Ngọc Bảo Chi

 • Phạm Ngọc Bảo Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm - Level 01 K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 28 img
Đinh Đăng Anh

 • Đinh Đăng Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm - Level 01 K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 73
 • Thời gian đọc: 379 phút
 • Số kim cương: 228 img
Lê Thu Trang (Kem)

 • Lê Thu Trang (Kem)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 96
 • Thời gian đọc: 1399 phút
 • Số kim cương: 491 img
Lê Nguyễn Bảo Anh

 • Lê Nguyễn Bảo Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 179
 • Thời gian đọc: 5771 phút
 • Số kim cương: 610 img
Phùng Quang Hải (Ben)

 • Phùng Quang Hải (Ben)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 145
 • Thời gian đọc: 897 phút
 • Số kim cương: 100 img
Nguyễn Khánh Chi

 • Nguyễn Khánh Chi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 172
 • Thời gian đọc: 443 phút
 • Số kim cương: 14 img
Nguyễn Minh Thư

 • Nguyễn Minh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Ươm mầm - Level 01 - K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 127
 • Thời gian đọc: 2263 phút
 • Số kim cương: 29 img
Phùng Diễm Phương

 • Phùng Diễm Phương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm - Level 01 K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 62
 • Thời gian đọc: 2355 phút
 • Số kim cương: 206 img
Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)

 • Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm mầm - Level 01 - K02 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 214
 • Thời gian đọc: 3049 phút
 • Số kim cương: 384 img
Nguyễn Khánh Ngọc

 • Nguyễn Khánh Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 18
 • Thời gian đọc: 233 phút
 • Số kim cương: 28 img
Nguyễn Cát Anh (Na)

 • Nguyễn Cát Anh (Na)
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Ươm Mầm - Level 01 K01 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 260
 • Thời gian đọc: 5849 phút
 • Số kim cương: 0 img
zalo Messenger