Lớp đọc sách 365 level 01 K07

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K07

Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 117
 • Thời gian đọc: 2096 phút
 • Số kim cương: 946 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 111
 • Thời gian đọc: 1013 phút
 • Số kim cương: 496 img
Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 114
 • Thời gian đọc: 972 phút
 • Số kim cương: 477 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K07

Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 92
 • Thời gian đọc: 588 phút
 • Số kim cương: 0 img
Nguyễn Đình Quang Lâm

 • Nguyễn Đình Quang Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 558 phút
 • Số kim cương: 305 img
Nguyễn Bá Minh Đức

 • Nguyễn Bá Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 552 phút
 • Số kim cương: 233 img
Phạm Nam Phong

 • Phạm Nam Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 69
 • Thời gian đọc: 323 phút
 • Số kim cương: 204 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K07

Phạm Nam Phong

 • Phạm Nam Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 69
 • Thời gian đọc: 323 phút
 • Số kim cương: 204 img
Nguyễn Bá Minh Đức

 • Nguyễn Bá Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 85
 • Thời gian đọc: 552 phút
 • Số kim cương: 233 img
Từ Nguyên Khôi

 • Từ Nguyên Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 78
 • Thời gian đọc: 198 phút
 • Số kim cương: 178 img
Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 117
 • Thời gian đọc: 2096 phút
 • Số kim cương: 946 img
Nguyễn Ngọc Kim Ngân

 • Nguyễn Ngọc Kim Ngân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 135 phút
 • Số kim cương: 108 img
Nguyễn Đình Quang Lâm

 • Nguyễn Đình Quang Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 76
 • Thời gian đọc: 558 phút
 • Số kim cương: 305 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 111
 • Thời gian đọc: 1013 phút
 • Số kim cương: 496 img
Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 92
 • Thời gian đọc: 588 phút
 • Số kim cương: 0 img
Phạm Quỳnh Trang

 • Phạm Quỳnh Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K07 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 96
 • Thời gian đọc: 260 phút
 • Số kim cương: 227 img
Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K07 - Hình Thành Thói Quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 114
 • Thời gian đọc: 972 phút
 • Số kim cương: 477 img
zalo Messenger