Lớp đọc sách 365 level 01 K06

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K06

Nguyễn Linh Nhi

 • Nguyễn Linh Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 96
 • Thời gian đọc: 453 phút
 • Số kim cương: 288 img
Nguyễn Lam Khánh

 • Nguyễn Lam Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 75
 • Thời gian đọc: 394 phút
 • Số kim cương: 252 img
Bùi Trần Anh Thư

 • Bùi Trần Anh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 93
 • Thời gian đọc: 370 phút
 • Số kim cương: 590 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K06

Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 96
 • Thời gian đọc: 334 phút
 • Số kim cương: 345 img
Đỗ Quang Huy

 • Đỗ Quang Huy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 84
 • Thời gian đọc: 333 phút
 • Số kim cương: 260 img
Phạm Quỳnh Anh

 • Phạm Quỳnh Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 88
 • Thời gian đọc: 255 phút
 • Số kim cương: 205 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K06

Nguyễn Anh Khoa

 • Nguyễn Anh Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 96
 • Thời gian đọc: 334 phút
 • Số kim cương: 345 img
Phạm Quỳnh Anh

 • Phạm Quỳnh Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 88
 • Thời gian đọc: 255 phút
 • Số kim cương: 205 img
Đỗ Quang Huy

 • Đỗ Quang Huy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 84
 • Thời gian đọc: 333 phút
 • Số kim cương: 260 img
Bùi Trần Anh Thư

 • Bùi Trần Anh Thư
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 93
 • Thời gian đọc: 370 phút
 • Số kim cương: 590 img
Nguyễn Linh Nhi

 • Nguyễn Linh Nhi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 96
 • Thời gian đọc: 453 phút
 • Số kim cương: 288 img
Nguyễn Lam Khánh

 • Nguyễn Lam Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K06 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 75
 • Thời gian đọc: 394 phút
 • Số kim cương: 252 img
zalo Messenger