Lớp đọc sách 365 level 01 K10

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K10

Phùng Đỗ Lâm Vũ

 • Phùng Đỗ Lâm Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 153
 • Thời gian đọc: 1011 phút
 • Số kim cương: 170 img
Phạm Bích Ngọc

 • Phạm Bích Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 97
 • Thời gian đọc: 786 phút
 • Số kim cương: 364 img
Nguyễn Ngọc Bảo An

 • Nguyễn Ngọc Bảo An
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 77
 • Thời gian đọc: 560 phút
 • Số kim cương: 112 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K10

Nguyễn Khánh Quỳnh

 • Nguyễn Khánh Quỳnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 79
 • Thời gian đọc: 295 phút
 • Số kim cương: 206 img
Nguyễn Nhật Minh

 • Nguyễn Nhật Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 45
 • Thời gian đọc: 199 phút
 • Số kim cương: 110 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K10

Phạm Bích Ngọc

 • Phạm Bích Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 97
 • Thời gian đọc: 786 phút
 • Số kim cương: 364 img
Nguyễn Ngọc Bảo An

 • Nguyễn Ngọc Bảo An
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 77
 • Thời gian đọc: 560 phút
 • Số kim cương: 112 img
Nguyễn Khánh Quỳnh

 • Nguyễn Khánh Quỳnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 79
 • Thời gian đọc: 295 phút
 • Số kim cương: 206 img
Nguyễn Nhật Minh

 • Nguyễn Nhật Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 45
 • Thời gian đọc: 199 phút
 • Số kim cương: 110 img
Phùng Đỗ Lâm Vũ

 • Phùng Đỗ Lâm Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 - K10 - Hình thành thói quen
 • Số ngày đọc liên tiếp: 153
 • Thời gian đọc: 1011 phút
 • Số kim cương: 170 img
zalo Messenger