Lớp đọc sách 365 level 01 K15

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 level 01 K15

Nguyễn Gia Hưng

 • Nguyễn Gia Hưng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 77
 • Thời gian đọc: 631 phút
 • Số kim cương: 477 img
Nguyễn Hà My

 • Nguyễn Hà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 31
 • Thời gian đọc: 177 phút
 • Số kim cương: 120 img
Nguyễn Trung Kiên

 • Nguyễn Trung Kiên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 29
 • Thời gian đọc: 161 phút
 • Số kim cương: 110 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 level 01 K15

Đặng Phúc Lâm

 • Đặng Phúc Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 27
 • Thời gian đọc: 137 phút
 • Số kim cương: 89 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 level 01 K15

Đặng Phúc Lâm

 • Đặng Phúc Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 27
 • Thời gian đọc: 137 phút
 • Số kim cương: 89 img
Nguyễn Trung Kiên

 • Nguyễn Trung Kiên
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 29
 • Thời gian đọc: 161 phút
 • Số kim cương: 110 img
Nguyễn Hà My

 • Nguyễn Hà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 31
 • Thời gian đọc: 177 phút
 • Số kim cương: 120 img
Nguyễn Gia Hưng

 • Nguyễn Gia Hưng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 01 K15
 • Số ngày đọc liên tiếp: 77
 • Thời gian đọc: 631 phút
 • Số kim cương: 477 img
zalo Messenger