Lớp đọc sách 365 Level 02 K03

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 Level 02 K03

Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 328
 • Thời gian đọc: 6479 phút
 • Số kim cương: 2668 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 284
 • Thời gian đọc: 3541 phút
 • Số kim cương: 1191 img
Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 296
 • Thời gian đọc: 3321 phút
 • Số kim cương: 1262 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 Level 02 K03

Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 281
 • Thời gian đọc: 2968 phút
 • Số kim cương: 280 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 Level 02 K03

Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 296
 • Thời gian đọc: 3321 phút
 • Số kim cương: 1262 img
Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 281
 • Thời gian đọc: 2968 phút
 • Số kim cương: 280 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 284
 • Thời gian đọc: 3541 phút
 • Số kim cương: 1191 img
Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 02 K03 - Đánh Thức
 • Số ngày đọc liên tiếp: 328
 • Thời gian đọc: 6479 phút
 • Số kim cương: 2668 img
zalo Messenger