Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K05

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K05

Chị Chu Thị Lan

 • Chị Chu Thị Lan
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Thành Long - Nguyễn Phương Thảo - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 69
 • Thời gian đọc: 538 phút
 • Số kim cương: 69 img
Chị Nguyễn Thị Hằng

 • Chị Nguyễn Thị Hằng
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Vũ Thị Thúy Hạnh - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 59
 • Thời gian đọc: 449 phút
 • Số kim cương: 59 img
Chị Nguyễn Thị Thu Hà

 • Chị Nguyễn Thị Thu Hà
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Phạm Minh Phương - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 45
 • Thời gian đọc: 439 phút
 • Số kim cương: 45 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K05

Chị Nguyễn Thị Hiền

 • Chị Nguyễn Thị Hiền
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Trung Kiên - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 23
 • Thời gian đọc: 236 phút
 • Số kim cương: 23 img
Chị Ninh Ngọc Thúy

 • Chị Ninh Ngọc Thúy
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Phùng Nguyên Bảo - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 92 phút
 • Số kim cương: 13 img
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm

 • Chị Nguyễn Thị Minh Tâm
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Trần Cẩm Tú - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 5
 • Thời gian đọc: 57 phút
 • Số kim cương: 5 img
Chị Đỗ Thị Thắm

 • Chị Đỗ Thị Thắm
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Ngọc Bảo An - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img

Danh sách Phụ Huynh Lớp Đọc Sách 365 Level 02 - K05

Chị Nguyễn Thị Hiền

 • Chị Nguyễn Thị Hiền
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Trung Kiên - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 23
 • Thời gian đọc: 236 phút
 • Số kim cương: 23 img
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm

 • Chị Nguyễn Thị Minh Tâm
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Trần Cẩm Tú - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 5
 • Thời gian đọc: 57 phút
 • Số kim cương: 5 img
Chị Nguyễn Thị Thu Hà

 • Chị Nguyễn Thị Thu Hà
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Phạm Minh Phương - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 45
 • Thời gian đọc: 439 phút
 • Số kim cương: 45 img
Chị Đỗ Thị Thắm

 • Chị Đỗ Thị Thắm
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Ngọc Bảo An - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img
Chị Nguyễn Thị Hằng

 • Chị Nguyễn Thị Hằng
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Vũ Thị Thúy Hạnh - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 59
 • Thời gian đọc: 449 phút
 • Số kim cương: 59 img
Chị Ninh Ngọc Thúy

 • Chị Ninh Ngọc Thúy
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Phùng Nguyên Bảo - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 13
 • Thời gian đọc: 92 phút
 • Số kim cương: 13 img
Chị Chu Thị Lan

 • Chị Chu Thị Lan
 • Học viên lớp: Phụ huynh học viên Nguyễn Thành Long - Nguyễn Phương Thảo - Lớp Đọc sách 365 Level 02 K05
 • Số ngày đọc liên tiếp: 69
 • Thời gian đọc: 538 phút
 • Số kim cương: 69 img
zalo Messenger