Lớp Đọc Sách 365 Pro 1 năm

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp Đọc Sách 365 Pro 1 năm

Nguyễn Danh Bảo

 • Nguyễn Danh Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 53
 • Thời gian đọc: 208 phút
 • Số kim cương: 164 img
Phạm Đức Tuấn

 • Phạm Đức Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 28
 • Thời gian đọc: 203 phút
 • Số kim cương: 100 img
Phạm Khánh Linh

 • Phạm Khánh Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 28
 • Thời gian đọc: 150 phút
 • Số kim cương: 85 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp Đọc Sách 365 Pro 1 năm

Nguyễn Văn Tiến

 • Nguyễn Văn Tiến
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img
Nguyễn Khánh Huy

 • Nguyễn Khánh Huy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img

Danh sách Lớp Đọc Sách 365 Pro 1 năm

Nguyễn Khánh Huy

 • Nguyễn Khánh Huy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img
Nguyễn Văn Tiến

 • Nguyễn Văn Tiến
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 0
 • Thời gian đọc: 0 phút
 • Số kim cương: 0 img
Phạm Khánh Linh

 • Phạm Khánh Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 28
 • Thời gian đọc: 150 phút
 • Số kim cương: 85 img
Phạm Đức Tuấn

 • Phạm Đức Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 28
 • Thời gian đọc: 203 phút
 • Số kim cương: 100 img
Nguyễn Danh Bảo

 • Nguyễn Danh Bảo
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Pro 1 năm
 • Số ngày đọc liên tiếp: 53
 • Thời gian đọc: 208 phút
 • Số kim cương: 164 img
zalo Messenger