Lớp đọc sách 365 Level 2 - K1 Premium (Offline)

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 Level 2 - K1 Premium (Offline)

Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Gia Minh
 • Số ngày đọc liên tiếp: 464
 • Thời gian đọc: 5271 phút
 • Số kim cương: 0 img
Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 169
 • Thời gian đọc: 3739 phút
 • Số kim cương: 170 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 255
 • Thời gian đọc: 2630 phút
 • Số kim cương: 354 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 Level 2 - K1 Premium (Offline)

Nguyễn Văn Thịnh

 • Nguyễn Văn Thịnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Thịnh
 • Số ngày đọc liên tiếp: 510
 • Thời gian đọc: 2522 phút
 • Số kim cương: 76 img
Nguyễn Lâm Hân

 • Nguyễn Lâm Hân
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Lâm Hân & Lan Phương
 • Số ngày đọc liên tiếp: 449
 • Thời gian đọc: 2493 phút
 • Số kim cương: 307 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 361
 • Thời gian đọc: 2330 phút
 • Số kim cương: 676 img
Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 230
 • Thời gian đọc: 1979 phút
 • Số kim cương: 642 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 Level 2 - K1 Premium (Offline)

Nguyễn Trà My

 • Nguyễn Trà My
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 2 K1
 • Số ngày đọc liên tiếp: 159
 • Thời gian đọc: 760 phút
 • Số kim cương: 152 img
Nguyễn Lâm Hân

 • Nguyễn Lâm Hân
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Lâm Hân & Lan Phương
 • Số ngày đọc liên tiếp: 449
 • Thời gian đọc: 2493 phút
 • Số kim cương: 307 img
Lê Tú Quyên

 • Lê Tú Quyên
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 857 phút
 • Số kim cương: 270 img
Lê Công Khôi

 • Lê Công Khôi
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 61
 • Thời gian đọc: 433 phút
 • Số kim cương: 152 img
Nguyễn Thị Quỳnh Thư

 • Nguyễn Thị Quỳnh Thư
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 230
 • Thời gian đọc: 1979 phút
 • Số kim cương: 642 img
Nguyễn Tiến Đức

 • Nguyễn Tiến Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 219
 • Thời gian đọc: 958 phút
 • Số kim cương: 687 img
Phạm Phúc Bình

 • Phạm Phúc Bình
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 193
 • Thời gian đọc: 1636 phút
 • Số kim cương: 105 img
Nguyễn Trung Duy

 • Nguyễn Trung Duy
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 143
 • Thời gian đọc: 506 phút
 • Số kim cương: 223 img
Nguyễn Trung Quốc

 • Nguyễn Trung Quốc
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 167
 • Thời gian đọc: 489 phút
 • Số kim cương: 209 img
Nguyễn Văn Tuấn Tú

 • Nguyễn Văn Tuấn Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K4
 • Số ngày đọc liên tiếp: 172
 • Thời gian đọc: 770 phút
 • Số kim cương: 317 img
Nguyễn Thành Đông

 • Nguyễn Thành Đông
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 255
 • Thời gian đọc: 2630 phút
 • Số kim cương: 354 img
Nguyễn Anh Quân

 • Nguyễn Anh Quân
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 361
 • Thời gian đọc: 2330 phút
 • Số kim cương: 676 img
Phùng Mai Trang

 • Phùng Mai Trang
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - 04.2022
 • Số ngày đọc liên tiếp: 169
 • Thời gian đọc: 3739 phút
 • Số kim cương: 170 img
Phùng Gia Minh

 • Phùng Gia Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Gia Minh
 • Số ngày đọc liên tiếp: 464
 • Thời gian đọc: 5271 phút
 • Số kim cương: 0 img
Nguyễn Văn Thịnh

 • Nguyễn Văn Thịnh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 - Thịnh
 • Số ngày đọc liên tiếp: 510
 • Thời gian đọc: 2522 phút
 • Số kim cương: 76 img
zalo Messenger