Lớp đọc sách 365 K8 Premium (Offline)

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 K8 Premium (Offline)

Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 47
 • Thời gian đọc: 439 phút
 • Số kim cương: 387 img
Trương Xuân Bách

 • Trương Xuân Bách
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 43
 • Thời gian đọc: 368 phút
 • Số kim cương: 174 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 39
 • Thời gian đọc: 201 phút
 • Số kim cương: 142 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 K8 Premium (Offline)

Nguyễn Anh Tú

 • Nguyễn Anh Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 35
 • Thời gian đọc: 158 phút
 • Số kim cương: 125 img
Phạm Nam Phong

 • Phạm Nam Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 26
 • Thời gian đọc: 104 phút
 • Số kim cương: 78 img
Trần Đình Khoa

 • Trần Đình Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 28
 • Thời gian đọc: 97 phút
 • Số kim cương: 77 img
Nguyễn Minh Khôi

 • Nguyễn Minh Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 21
 • Thời gian đọc: 62 phút
 • Số kim cương: 54 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 K8 Premium (Offline)

Trần Đình Khoa

 • Trần Đình Khoa
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 28
 • Thời gian đọc: 97 phút
 • Số kim cương: 77 img
Phạm Nam Phong

 • Phạm Nam Phong
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 26
 • Thời gian đọc: 104 phút
 • Số kim cương: 78 img
Lê Tiểu Vũ

 • Lê Tiểu Vũ
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 39
 • Thời gian đọc: 201 phút
 • Số kim cương: 142 img
Nguyễn Anh Tú

 • Nguyễn Anh Tú
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 35
 • Thời gian đọc: 158 phút
 • Số kim cương: 125 img
Nguyễn Minh Khôi

 • Nguyễn Minh Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 21
 • Thời gian đọc: 62 phút
 • Số kim cương: 54 img
Trương Xuân Bách

 • Trương Xuân Bách
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 43
 • Thời gian đọc: 368 phút
 • Số kim cương: 174 img
Phùng Đỗ Ngân Khánh

 • Phùng Đỗ Ngân Khánh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K8
 • Số ngày đọc liên tiếp: 47
 • Thời gian đọc: 439 phút
 • Số kim cương: 387 img
zalo Messenger