Lớp đọc sách 365 K7 Premium (Offline)

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 K7 Premium (Offline)

Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 93
 • Thời gian đọc: 1723 phút
 • Số kim cương: 747 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 92
 • Thời gian đọc: 748 phút
 • Số kim cương: 434 img
Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 K7 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 88
 • Thời gian đọc: 746 phút
 • Số kim cương: 426 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 K7 Premium (Offline)

Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 564 phút
 • Số kim cương: 400 img
Nguyễn Bá Minh Đức

 • Nguyễn Bá Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 71
 • Thời gian đọc: 471 phút
 • Số kim cương: 200 img
Nguyễn Đình Quang Lâm

 • Nguyễn Đình Quang Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 65
 • Thời gian đọc: 434 phút
 • Số kim cương: 268 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 K7 Premium (Offline)

Nguyễn Bá Minh Đức

 • Nguyễn Bá Minh Đức
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 71
 • Thời gian đọc: 471 phút
 • Số kim cương: 200 img
Nguyễn Băng Dương

 • Nguyễn Băng Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 93
 • Thời gian đọc: 1723 phút
 • Số kim cương: 747 img
Nguyễn Đình Quang Lâm

 • Nguyễn Đình Quang Lâm
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 65
 • Thời gian đọc: 434 phút
 • Số kim cương: 268 img
Trương Công Minh

 • Trương Công Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 92
 • Thời gian đọc: 748 phút
 • Số kim cương: 434 img
Trương Công Vinh

 • Trương Công Vinh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Premium K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 564 phút
 • Số kim cương: 400 img
Nguyễn Minh Tuấn

 • Nguyễn Minh Tuấn
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 K7 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 88
 • Thời gian đọc: 746 phút
 • Số kim cương: 426 img
zalo Messenger