Lớp đọc sách 365 K7 Elite (Online)

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 K7 Elite (Online)

Phạm Quỳnh Trang

 • Phạm Quỳnh Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K7 Elite
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 242 phút
 • Số kim cương: 219 img
Nguyễn Ngọc Kim Ngân

 • Nguyễn Ngọc Kim Ngân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Elite K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 135 phút
 • Số kim cương: 108 img
Từ Nguyên Khôi

 • Từ Nguyên Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Elite K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 25
 • Thời gian đọc: 66 phút
 • Số kim cương: 86 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 K7 Elite (Online)

Từ Nguyên Khôi

 • Từ Nguyên Khôi
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Elite K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 25
 • Thời gian đọc: 66 phút
 • Số kim cương: 86 img
Nguyễn Ngọc Kim Ngân

 • Nguyễn Ngọc Kim Ngân
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 Level 1 Elite K7
 • Số ngày đọc liên tiếp: 56
 • Thời gian đọc: 135 phút
 • Số kim cương: 108 img
Phạm Quỳnh Trang

 • Phạm Quỳnh Trang
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K7 Elite
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 242 phút
 • Số kim cương: 219 img
zalo Messenger