Lớp đọc sách 365 K5 Premium (Offline)

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 K5 Premium (Offline)

Nguyễn Nhật Linh

 • Nguyễn Nhật Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 120
 • Thời gian đọc: 3018 phút
 • Số kim cương: 35 img
Trần Khánh An

 • Trần Khánh An
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 1337 phút
 • Số kim cương: 57 img
Lê Huy Long

 • Lê Huy Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 99
 • Thời gian đọc: 1208 phút
 • Số kim cương: 316 img

TOP 4 SAO (HỌC VIÊN KIÊN TRÌ) - Lớp đọc sách 365 K5 Premium (Offline)

Lê Thành Công

 • Lê Thành Công
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 721 phút
 • Số kim cương: 342 img
Nguyễn Phúc Hưng

 • Nguyễn Phúc Hưng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 91
 • Thời gian đọc: 587 phút
 • Số kim cương: 153 img
Trần Hoàng Ánh Dương

 • Trần Hoàng Ánh Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 47
 • Thời gian đọc: 571 phút
 • Số kim cương: 90 img
Nguyễn Tá Anh Minh

 • Nguyễn Tá Anh Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 532 phút
 • Số kim cương: 307 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 K5 Premium (Offline)

Nguyễn Phúc Hưng

 • Nguyễn Phúc Hưng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 91
 • Thời gian đọc: 587 phút
 • Số kim cương: 153 img
Nguyễn Xuân Tùng

 • Nguyễn Xuân Tùng
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 39
 • Thời gian đọc: 288 phút
 • Số kim cương: 26 img
Nguyễn Tá Anh Minh

 • Nguyễn Tá Anh Minh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 82
 • Thời gian đọc: 532 phút
 • Số kim cương: 307 img
Trần Hoàng Ánh Dương

 • Trần Hoàng Ánh Dương
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 47
 • Thời gian đọc: 571 phút
 • Số kim cương: 90 img
Lê Thành Công

 • Lê Thành Công
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 95
 • Thời gian đọc: 721 phút
 • Số kim cương: 342 img
Lê Huy Long

 • Lê Huy Long
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 99
 • Thời gian đọc: 1208 phút
 • Số kim cương: 316 img
Nguyễn Nhật Linh

 • Nguyễn Nhật Linh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 120
 • Thời gian đọc: 3018 phút
 • Số kim cương: 35 img
Trần Khánh An

 • Trần Khánh An
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 90
 • Thời gian đọc: 1337 phút
 • Số kim cương: 57 img
Đinh Đăng Anh

 • Đinh Đăng Anh
 • Học viên lớp: Đọc sách 365 K5 Premium
 • Số ngày đọc liên tiếp: 73
 • Thời gian đọc: 379 phút
 • Số kim cương: 228 img
zalo Messenger