Lớp đọc sách 365 K2

Heiwa Academy xây dựng hệ sinh thái giáo dục giúp bạn tiếp thu kiến thức và phát triển toàn diện nhất.

TOP 5 SAO (HỌC VIÊN XUẤT SẮC) - Lớp đọc sách 365 K2

Mai Đức Anh

 • Mai Đức Anh
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Lâm Hân & Lan Phương
 • Số ngày đọc liên tiếp: 155
 • Thời gian đọc: 3250 phút
 • Số kim cương: 137 img
Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)

 • Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 214
 • Thời gian đọc: 3049 phút
 • Số kim cương: 384 img
Nguyễn Khánh Ngọc

 • Nguyễn Khánh Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 18
 • Thời gian đọc: 233 phút
 • Số kim cương: 28 img

Danh sách Lớp đọc sách 365 K2

Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)

 • Nguyễn Cát Minh Khuê (Sam)
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 214
 • Thời gian đọc: 3049 phút
 • Số kim cương: 384 img
Nguyễn Khánh Ngọc

 • Nguyễn Khánh Ngọc
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Ươm mầm K2
 • Số ngày đọc liên tiếp: 18
 • Thời gian đọc: 233 phút
 • Số kim cương: 28 img
Mai Đức Anh

 • Mai Đức Anh
 • Học viên lớp: Đọc Sách 365 - Lâm Hân & Lan Phương
 • Số ngày đọc liên tiếp: 155
 • Thời gian đọc: 3250 phút
 • Số kim cương: 137 img
zalo Messenger